top of page
izmir ana transfer merkezi.jpg

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

4. mansiyon ödülü

tip | yarışma
program | transfer merkezi, kentsel tasarım
sene | 2020
konum | izmir
yüklenici | izmir büyükşehir belediyesi
boyut | 143.931 m2

ortaklık | nomaa.studio
tasarım ekibi | Berin Erikci, Melike Kavalalı, Nimet Değertaş
yardımcılar | Ece Nakışçı, İrem Metin, Gamzenur Kurel
danışmanlar | 
Deniz Aslan, Bilge Kobaş, Mehmet Oskay, Hasan Akgül, Coşkun Yarar, Mustafa İspir Gürbüz, Yalçın Arıcı, Arda İnceoğlu, Tomris Akın, Oral Göktaş
maket | Murat Küçük

Antik çağlarda insanların sosyalleştikleri, alışveriş, siyaset ve sanat gibi aktiviteleri gerçekleştirdikleri, sütunlarla çevrili yerler Agora olarak adlandırılır.

“Agora,

kent meydanı, çarşı, toplanılan yer.”

Ulaşım yapıları üstlendikleri rol gereği, şehirlerin simgesi konumundadır. Şehre gelenin şehirle karşılaştığı ilk nokta iken gidenin ise şehirle vedalaştığı son noktalardır. Diğer yandan ise kentlinin, kent ile buluşma noktalarından biridir; Agora’lar gibi.

Yapının tasarımı, ihtiyaçlar doğrultusunda, alışılagelmiş otogarların aksine İzmir’in tarihsel kimliğinden beslenen çağdaş bakış açısını benimseyip, kent hayatına kazandırılacak yeni bir buluşma noktası yaratma fikri üzerine kurgulandı.

izmir ana transfer merkezi vaziyet planı

Çatı

Tasarımda tüm program, işlev ve hizmetler aynı çatı altında toplanmıştır. Projede tasarlanan çatı, kenti, kentliyi ve kente ortak olmak isteyen her bireyi içinde barındırırken aynı zamanda bir çok farklı programı ortak bir paydada buluşturma rolü üstlenmiştir.

Geçirgen/yarı geçirgen ve kapalı alanlarıyla farklı deneyimler sunan yapısı ile çatının, hem şehri hem de bireyi kucaklaması amaçlanmıştır.

Farklı açılara sahip modüler sistemi ile çatı, yapının güneş ile ilişkisini de kontrol altına alıp, hem iç mekanlarda hem terasta hem de kamusal peyzajda oluşturduğu gölgeler ile yerel iklimle yapıyı ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyor.

Çatının tasarımında belirli bölümlerinin fotovoltaik ....

Tasarlanan terminal yapısının bu bağlamlarda, kent ile temas eden, kullanıcı odaklı, değişken mekan ve programlara sahip, sosyal, kültürel, ticari ve kamusal bir çok görev üstlenen ve kamuya açık bir odak merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

izmiranatransfer_kesit.jpg
bottom of page